TRANS-MAT FOOD w TECHNOPARKU

1 marca 2013

Dnia 17 października został podpisany list intencyjny pomiędzy firmą TRANS-MAT FOOD a Prezydentem Miasta Ełku Tomaszem Andrukiewiczem na utworzenie laboratorium mikrobiologicznego i fizykochemicznego na terenie Parku Techniczno-Naukowego w Ełku.IMG-20121017-00204