Producent dodatków funkcjonalnych dla branży spożywczej. Zobacz naszą ofertę. W razie pytań prosimy o kontakt

Projekt UE.

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie TRANS MAT FOOD

Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych.

Efekty projektu: nowa oferta produktowa (Zioła przyprawowe, przyprawy, mieszanki aromatyczno-przyprawowe, dodatki spożywcze) nawiązująca do dziedzictwa gospodarczego regionu .

Wartość projektu: 4510147.08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1979700.00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody

Cele projektu: wzrost zdolności przedsiębiorstwa „Trans-Mat” Food do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Efekty projektu: rozwój oferty produktowej.

Wartość projektu: 3882748.68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 805779.16 zł

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych TM-Food 19-301 Szeligi, Przyprawowa 1, tel. 510 207 401 - e-mail: biuro@tm-food.pl